โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

คลังสินค้าให้เช่าที่ใหญ่ที่สุดใน อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี รับประกัน!! น้ำไม่ท่วม 100%​

แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในการจัดการคลังสินค้า

Follow :

การจัดการคลังสินค้าเป็นส่วนสำคัญของกลยุทธ์ทางธุรกิจของสถานประกอบการ การจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพสามารถทำให้มั่นใจได้ว่าบริษัทจะจัดส่งและรับสินค้าที่สำคัญได้ทันเวลาสำหรับการเติมสินค้าบนชั้นวางสินค้าหรือโรงงานผลิต การจัดการคลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ต้องผ่านการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด

 

การรับสินค้า

 

ท่าเรือรับสินค้าเป็นสถานที่แรกที่บริษัทสามารถเริ่มต้นเพื่อให้ได้คลังสินค้าที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่รับสินค้าควรจะรับผิดชอบในการรับและเก็บรักษาสินค้าทั้งหมดและควรเก็บเอกสารการจัดส่งทั้งหมดจากผู้ให้บริการในขณะที่จัดส่ง นอกจากนี้ต้องเก็บรักษาบันทึกการรับสินค้าเพื่อให้มั่นใจว่าได้รับสินค้าทั้งหมดที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละวัน บันทึกการรับสินค้าสามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท เช่น แผนกการจัดซื้อและการบัญชี สินค้าทั้งหมดที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ขนส่งสินค้าควรถูกย้ายจากท่าเรือรับสินค้าไปยังสถานที่ที่เหมาะสมในคลังสินค้าเพื่อป้องกันความเสียหายและป้องกันการโจรกรรม

 

การย้ายสินค้า

 

การย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าควรกระทำโดยผู้เคลื่อนย้ายที่มีประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองหรือใบอนุญาตในการใช้งานรถยกและบูมลิฟต์ ผู้เคลื่อนย้ายสินค้าเหล่านี้ควรสามารถเคลื่อนย้ายจากส่วนหนึ่งของคลังสินค้าไปยังอีกที่หนึ่งได้อย่างง่ายดายเนื่องจากมีพื้นที่ทางเดินที่ไม่เต็มไปด้วยสินค้าที่ยังไม่ได้รับการจัดวาง สินค้าที่ไม่ได้รับการจัดวางในคลังสินค้าหรือคลังสินค้าที่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหากับระบบสินค้าคงคลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งในระบบ FIFO หรือระบบคลังสินค้าแบบ First In, First Out ระบบ FIFO จะช่วยให้แน่ใจได้ว่าสินค้าที่ได้รับเมื่อวานนี้ถูกย้ายไปที่ท่าเรือขนส่งสินค้าก่อนที่จะได้รับสินค้าในวันนี้ ระบบสินค้าคงคลังนี้จะช่วยลดโอกาสของสินค้าล้าสมัยที่อยู่ในถังขยะของคลังสินค้าได้

 

การส่งสินค้า

 

บริษัทควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าสินค้าที่จัดส่งออกจากคลังสินค้าจะได้รับความปลอดภัยจนกว่าจะมีการบรรทุกเข้าสู่รถบรรทุกของผู้ขนส่ง ผู้จัดการคลังสินค้าควรพิจารณาแนวทางที่อาจเกิดความเสี่ยงในการจัดส่งไปยังท่าเรือส่งสินค้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้าที่มีมูลค่าสูงหรืออาจถูกขโมยได้ง่าย การรักษาความปลอดภัยของสินค้าที่เข้มงวดมากขึ้นควรจะทำกับการส่งสินค้าที่ท่าเรือขนส่งในสินค้าที่มีความเสี่ยงจากการโจรกรรมหรือการเน่าเสียสูงสุด นอกจากนี้ควรอนุญาตให้เฉพาะผู้มีอำนาจเท่านั้นที่จะเข้าถึงท่าเรือขนส่งสินค้า บริษัทสามารถบังคับใช้มาตรการนี้ได้โดยการใช้บัตรประจำตัวประชาชนและรูดบัตรเพื่อเข้าถึงพื้นที่บางแห่งของคลังสินค้าและบริเวณท่าเรือขนส่งสินค้าเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้านั้นมีความปลอดภัยจนกว่าจะถึงเวลาจัดส่ง เช่นเดียวกับการรับสินค้า เอกสารทั้งหมดที่ได้รับจากผู้ขนส่งควรได้รับการจัดเก็บและการจัดส่งควรได้รับการบันทึกไว้ในบันทึกการจัดส่ง

 

ความปลอดภัยของคลังสินค้า

 

ความปลอดภัยของพนักงานคลังสินค้าควรเป็นสิ่งสำคัญอยางยิ่งในรายการตรวจสอบของผู้จัดการสถานที่ นอกเหนือจากการให้พนักงานมีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่จำเป็นแล้ว ผู้จัดการควรปฏิบัติตามแนวทางที่ดีที่สุดในการไม่อนุญาตให้มีการเล่นกับอุปกรณ์คลังสินค้า ผู้จัดการอุปกรณ์ทั้งหมดควรได้รับการรับรองและได้รับใบอนุญาตและมีการทดสอบความสามารถอย่างสม่ำเสมอ การยึดมั่นในแนวทางปฏิบัติด้านความปลอดภัยที่ดีที่สุดจะช่วยให้บริษัทปลอดภัยจากการดำเนินการตามกฎหมายที่ไม่จำเป็นและป้องกันการประเมินค่าปรับและการถูกลงโทษ

 

แหล่งที่มา: http://smallbusiness.chron.com/practices-warehouse-operations-12474.html 

 

บริษัท ลานทอง ยูเนียน สโตร์ จำกัด​

39/3 หมู่ 9 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120​

036-266-252 Fax.036-267-301​

Tel. 081-809-8711, 099-536-6239, 036-266-952,​

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ