โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

คลังสินค้าให้เช่าที่ใหญ่ที่สุดใน อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี รับประกัน!! น้ำไม่ท่วม 100%​

การวางเเผนยังคลังสินค้า: เคล็ดลับในการวางแผนเพื่อการจัดเก็บและปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ

Follow :

ประสิทธิภาพของการดำเนินธุรกิจตั้งแต่เริ่มการผลิตและการประกอบจนถึงการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นได้รับผลกระทบโดยตรงจากการออกแบบเเผนผังของคลังสินค้า เเผนผังมีความสำคัญไม่ว่าคุณจะออกแบบพื้นที่รอบโรงงานผลิตหรือโรงงานประกอบหรือการวางแผนการจัดส่ง  เพราะในที่สุดคุณจะมีเครื่องมือที่คุณต้องการในการสร้างแผนผังคลังสินค้าโดยละเอียด

 

กำหนดวัตถุประสงค์ของคุณ

ธุรกิจทั้งหมดจะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันสำหรับคลังสินค้าของพวกเขา  บางคนต้องการกระบวนการหยิบและบรรจุหีบห่อที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น  ในขณะที่คนอื่นต้องการเพิ่มประสิทธิภาพการรับสินค้าคงคลังและออกแบบคลังสินค้าของพวกเขาสำหรับการเชื่อมต่อ

 

กำหนดความต้องการของคลังสินค้าของคุณ

ในขณะที่การกำหนดความต้องการสินค้าคงคลังและการจัดเก็บสินค้าของคุณ  คุณต้องวางแผนสำหรับปริมาณสต็อคที่คุณต้องการจัดเก็บ  เเละสต็อกจะมาถึงและที่ที่จะออกจากสต็อกจะมีขนาดเล็กหรือใหญ่เป็นต้น

 

สิ่งที่คุณเก็บไว้ภายในสามารถตัดสินใจว่าจะต้องใช้สิ่งอำนวยความสะดวกใดบ้าง เช่น ความสูงของชั้นวางพาเลท  พื้นที่ทางเดินและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่คุณต้องใช้ในการจัดการสินค้าคงคลัง

 

การพัฒนาผังคลังสินค้าที่ปลอดภัย

นี่คือพื้นที่ที่ควรพิจารณาด้วยความปลอดภัย

บริเวณท่าเรือ - บริเวณท่าเรือต้องได้รับการออกแบบให้มีความกว้างเพียงพอ

 

พื้นที่เครื่องจักรกลหนัก-ท่าเทียบเรือและทางเดินโหลดทั้งหมดต้องกว้างพอที่จะเคลียร์ทางได้อย่างง่ายดายในขณะที่รถยกกำลังเตรียมพร้อม โหลดซ้อนชั้นของ เส้นทางที่มีการคนเดินเท้าเยอะไม่ควรเป็นที่จะลื่น

 

การระบายอากาศ - เอาท์พุทที่เป็นพิษจากเครื่องจักรควรไหลออกจากพื้นที่เพื่อสร้างจำนวนหน่วยระบายอากาศ

 

ราวเหล็กลูกฟูก - รวมอุปกรณ์ความปลอดภัย เช่น ราวเหล็กลูกฟูกไว้ในการออกแบบของคุณ หากคลังสินค้าของคุณมีหลุมหรือถังเปิด

 

การส่องสว่างที่เหมาะสม - พื้นที่ที่มีการดูแลการค้าดีซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยสำคัญของคลังสินค้าจะต้องมีแสงสว่างเพียงพอ  ในการออกแบบชั้นคลังสินค้าสุดท้ายของคุณควรมีการดำเนินการเพิ่มเติมใด ๆ

 

แท่นขุดยก/ขนย้ายด้วยมือ - ทำการยกด้วยเเรงงานคนในคลังสินค้าให้น้อยที่สุด รวมถึงแท่นยกพิเศษของการออกแบบขั้นสุดท้ายของคุณหากการยกด้วยเเรงงานคนเป็นเรื่องธรรมดาในโรงงานของคุณ

 

การจัดเก็บสารเคมี - เก็บสารเคมีทั้งหมดให้ห่างจากเครื่องจักรกลหนักและเส้นทางและทำให้มีที่ว่างสำหรับเหตุสารเคมีรั่วไหล

 

สถานีชาร์จ - เนื่องจากเพลิงไหม้และการระเบิดสามารถเกิดขึ้นได้  รวมถึงที่ว่างเพียงพอสำหรับเครื่องดับเพลิงที่ได้รับคำสั่งและอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล  อุปกรณ์ล้างตาหรือฝักบัวอาบน้ำเพื่อความปลอดภัยของดวงตา  และสายพานในตัวหรือรอกเหนือศีรษะเพื่อใช้บริการแบตเตอรี่

 

อุปกรณ์และทางออกฉุกเฉิน - รวมถึงทางออกฉุกเฉินพร้อมกับห้องเพียงพอที่จะกลับพนักงงานและอุปกรณ์ฉุกเฉินที่จำเป็นด้วย

 

สร้างแผนการดำเนินการ

ต้องมีขั้นตอนรายละเอียดเพื่อสร้างการออกแบบเลย์เอาต์คลังสินค้าของคุณและจัดสรรทรัพยากรที่เหมาะสมให้กับแต่ละงานและโครงการในแผนของคุณ  ตรวจสอบทุกอย่างอีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่ต้องใช้ในการดำเนินการตามแผนของคุณหลังจากที่คุณสร้างแผนของคุณ

 

ทดสอบการออกแบบเค้าโครงคลังสินค้าของคุณ

ก่อนการติดตั้งสิ่งต่างๆ เช่น ชั้นวางพาเลท ชั้นวาง หรืออุปกรณ์เดินคลังสินค้าของคุณ เพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมสำหรับทุกสิ่งที่จะติดตั้ง  ควรใช้เทปกาวในการกำหนดพื้นที่งานหลักเพื่อขนสิ่งของผ่านทางนั้นแล้วจึงม้วนแม่แรงพาเลทไปรอบ ๆ และจำลองพนักงานคนอื่นๆ ให้ทำงานในเวลาเดียวกัน

 

Sources

https://fitsmallbusiness.com/warehouse-layout

 

https://dearsystems.com/warehouse-layout-design

 

https://www.camcode.com/asset-tags/how-to-design-a-warehouse-floor-plan

 

17-larnthong_co_th-HMKK 

 

 

 

บริษัท ลานทอง ยูเนียน สโตร์ จำกัด​

39/3 หมู่ 9 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120​

036-266-252 Fax.036-267-301​

Tel. 081-809-8711, 099-536-6239, 036-266-952,​

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ