โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ
โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ

คลังสินค้าให้เช่าที่ใหญ่ที่สุดใน อ.พระพุทธบาท
จ.สระบุรี รับประกัน!! น้ำไม่ท่วม 100%​

การจัดเก็บสินค้า - แหล่งที่ตั้ง

การจัดเก็บสินค้า -แหล่งที่ตั้ง

Follow :

การสร้างคลังสินค้าแห่งใหม่นั้นมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องนำมาพิจารณา ตั้งแต่สถานที่ตั้งและการก่อสร้างจนถึงข้อกำหนดในการจัดเก็บและความพร้อมของแรงงานรวมถึงการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งในเรื่องของการจัดเก็บสินค้าและวิธีการกระจายสินค้าซึ่งจะมีผลให้บริษัทของคุณนั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น และคลังสินค้าที่ประสบความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งต่อความพึงพอใจของลูกค้า

 

แหล่งที่ตั้งภายนอก     คลังสินค้าของคุณอยู่ในทำเลที่ตอบสนองต่อความต้องการด้านการบริการของลูกค้าและต้นทุนภายในหรือไม่?

เครือข่ายการกระจายสินค้าได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากบริษัทได้มีการคิดใหม่ทำใหม่หลายบริษัทมีคลังสินค้าอยู่หลายแห่งโดยแต่ละแห่งแทบจะอยู่บริเวณใกล้เคียงกับลูกค้าแต่ละท่านพวกเขาลดการจัดเก็บสินค้าลงโดยเน้นที่ระดับสินค้าคงคลัง การขนส่งได้เข้ามาเปลี่ยนแปลงระบบเครือข่ายคลังสินค้าเนื่องจากผลกระทบของอัตราค่าบริการที่มีต่อการขนส่งด้วยรถบรรทุกสินค้าทั้งสองวิธีที่ส่งไปยังคลังสินค้าและราคาค่าบริการของ LTL ที่ส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังลูกค้า นอกจากนี้ผู้ขนส่งแบบ LTL ยังมุ่งเน้นที่การบริการและลูกค้าเป็นหลัก ซึ่งสิ่งเหล่านี้ได้ช่วยพัฒนาเวลาในการเดินทางและประสิทธิภาพในการส่งสินค้าสู่ลูกค้าโดยไม่ต้องเพิ่มจำนวนคลังสินค้า

 

ครั้งสุดท้ายที่คุณทบทวนและวิเคราะห์ว่าเครือข่ายคลังสินค้าของคุณที่มีอยู่นี้ถูกต้องหรือไม่คือเมื่อไหร่? คุณส่งสินค้าตรงเวลาตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่? ค่าระวางสินค้าและคลังสินค้า รวมถึงต้นทุนของสินค้าคงคลังสอดคล้องกับข้อกำหนดในการให้บริการของคุณหรือไม่?เพื่อให้ความสำคัญกับคลังสินค้าและประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ คุณควรทบทวนเครือข่ายคลังสินค้าของคุณอย่างน้อยทุก 5 ปี

 

แหล่งที่ตั้งภายใน     คุณมีจำนวนคำสั่งซื้อที่จัดส่งไม่สำเร็จจำนวนมากเกินไปหรือต้องใช้เวลารอสินค้านานเกินไปในการรอสินค้าที่ไม่มีในคลังหรือไม่?ปัญหาเหล่านี้เป็นปัญหาด้านการกระจายสินค้า, ปัญหาการคาดการณ์ยอดขาย, ปัญหาด้านการซื้อสินค้า, ปัญหาด้านคำสั่งซื้อ, ปัญหาจากการที่ฝ่ายขายไม่ทราบแผนการสั่งซื้อของลูกค้า หรือเป็นปัญหาด้านอื่น? แล้วทำไมจึงเป็นเช่นนี้?

 

ปัจจุบันการมีระบบการจัดการคลังสินค้าแทบจะเป็นสิ่งจำเป็น โดยระบบควรจะประกอบด้วยบาร์โค้ดเพื่อให้ได้ข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง และควรจะเป็นระบบที่ช่วยจัดการกิจกรรมในแต่ละวันและจัดการการปฏิบัติงานในภาพรวมของแต่ละคลังสินค้า และที่สำคัญระบบควรจะถูกบูรณาการเข้ากับระบบของบริษัทที่เกี่ยวเนื่องกับ คำสั่งซื้อ, การขาย, การผลิต, การซื้อและบัญชี

 

แหล่งที่ตั้งองค์กร     คลังสินค้ามีความสำคัญต่อความสำเร็จของการดำเนินงานเกี่ยวกับลูกค้าและความอุตสาหะในการให้บริการ เนื่องจากที่นี่เป็นที่ที่คำสั่งซื้อจะถูกเลือกซื้อและส่งออกไป ทั้งนี้ความอุตสาหะของคลังสินค้าคือสิ่งที่ลูกค้าจะได้รับที่ท่าเรือของพวกเขา

 

บางบริษัทจะรู้ว่าตนเองมีคลังสินค้าเฉพาะเวลาที่มีปัญหาเกี่ยวกับความถูกต้อง ความสมบูรณ์และความตรงเวลาของลูกค้าในการได้รับสินค้า สำหรับบริษัทเหล่านี้วิธีการแก้ปัญหาที่เหมาะสมคือการกล่าวโทษคลังสินค้า ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาที่ง่าย แต่ดังที่เราได้พูดถึงหัวข้อภายในและภายนอกไว้ข้างต้นว่า ประสิทธิภาพของคลังสินค้าขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ บางบริษัทจัดการเพียงปัญหาที่เกิดขึ้นแต่กลับไม่หาต้นตอของปัญหาที่แท้จริง

 

การซ่อนหน้าที่ของคลังสินค้าและความรับผิดชอบไว้ในองค์กรแสดงให้เห็นถึงการขาดความตระหนักและความเข้าใจภายในบริษัทว่าการจัดเก็บสินค้าสำคัญเพียงไรต่อความสำเร็จของพวกเขา หรือในทางตรงข้าม การตระหนักถึงความสำคัญของการกระจายสินค้า/หน้าที่ของคลังสินค้าและบทบาทของมันที่มีต่อความพึงพอใจของลูกค้า เป็นสัญญาณที่แสดงให้เห็นว่าบริษัทได้ตระหนักว่าการบริการลูกค้าคืออะไร

 

แหล่งที่มา : http://www.ltdmgmt.com/warehousing.php

http://www.supplychaindigital.com/warehousing/four-things-consider-when-choosing-warehouse-locations 

 

 

บริษัท ลานทอง ยูเนียน สโตร์ จำกัด​

39/3 หมู่ 9 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120​

036-266-252 Fax.036-267-301​

Tel. 081-809-8711, 099-536-6239, 036-266-952,​

โกดัง เก็บ ของ, เช่า โกดัง ราคา ถูก, ต้องการ เช่า โกดัง, โกดัง ให้ เช่า สระบุรี, พื้นที่ คลังสินค้า, ให้ เช่า โกดัง เก็บ ของ