บริการคลังสินค้า “สะดวก คุ่มค่า เชื่อมต่อได้ทุกช่องทางการขาย”

8 ข้อควรคิดเมื่อเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้า​

October 12, 2018

8 ข้อควรคิดเมื่อเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้า

ตลาดในทุกวันนี้มีการแข่งขันสูงขึ้น และนั่นส่งผลให้บริษัทต้องเลือกสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการจัดตั้งคลังสินค้า การเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้าเป็นการตัดสินใจหนึ่งที่มีความสำคัญ เนื่องจากสามารถส่งผลกระทบได้ถึงทุกภาคส่วนของธุรกิจ ควรหาความพอดีระหว่างสถานที่ที่มีความสะดวกและราคาค่าเช่าที่สมเหตุผล สถานที่ตั้งของคลังสินค้าจะส่งผลโดยตรงถึงความคุ้มค่าของการดำเนินธุรกิจเช่นเดียวกับประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับ หากคุณกำลังตามหาสถานที่ตั้งคลังสินค้าสำหรับเช่าหรือซื้อ คุณย่อมรู้ดีว่ายากแค่ไหนในการตัดสินใจให้ได้รับผลลัพธ์ที่ดีที่สุด ปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยที่คุณควรคำนึงถึงเพื่อให้บริษัทของคุณสามารถตอบสนองลูกค้าและทำกำไรได้อย่างสูงที่สุด

1. ฐานที่ตั้งของลูกค้าที่ต้องการ
ในการตัดสินใจเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้า คุณควรระลึกถึงลูกค้าเอาไว้เสมอ ระบุฐานที่ตั้งของลูกค้าหรือพื้นที่ที่คุณต้องการเข้าถึงให้ชัดเจน การตั้งคลังสินค้าในระยะใกล้กับฐานที่ตั้งลูกค้าที่คุณต้องการช่วยให้คุณสามารถขนส่งสินค้าได้รวดเร็วมากขึ้น ไม่เพียงแต่ช่วยให้ส่งได้รวดเร็วขึ้น แต่ที่ตั้งในระยะใกล้ยังช่วยลดต้นทุนในการขนส่ง ระยะเวลาการจัดส่งที่รวดเร็วและต้นทุนที่ถูกลงย่อมส่งผลบวกต่อประสบการณ์ทั้งหมดที่ลูกค้าได้รับ  เมื่อขั้นตอนการจัดส่งเร็วขึ้นและถูกลง ลูกค้าจะมีความสุขมากขึ้น และมีโอกาสในการเป็นลูกค้าที่ภักดีมากขึ้นอีกด้วย

2. ใกล้กับบริการขนส่ง
หากคลังสินค้าของคุณตั้งอยู่ใกล้กับบริการขนส่ง จะส่งผลช่วยในกระบวนการจัดส่งสินค้าขิงคุณไปสู่ลูกค้า คุณควรหาจุดสมดุล  หาสถานที่ที่มีครบทั้งความสะดวก ใกล้กับลูกค้าของคุณ ในขณะเดียวกันก็ต้องใกล้กับบริการขนส่ง เพื่อให้กระบวนการจัดส่งง่ายขึ้น และเร็วขึ้นสำหรับทั้งตัวบริษัทเองและลูกค้า กำหนดระยะทางที่เหมาะสมระหว่างสถานที่ตั้งของผู้ผลิต คลังสินค้า และลูกค้า รวมถึงต้องคำนึงถึงต้นทุนในการเดินทางและการจัดส่งในระยะทางนั้นๆ

3. การวางผัง
เริ่มจากถามตัวคุณเองว่าคุณต้องการคลังสินค้าไปเพื่ออะไร แน่นอน คุณใช้คลังสินค้าเพื่อเก็บสินค้าคงคลัง แต่คุณต้องคิดให้ลึกลงไปและวิเคราะห์หาองค์ประกอบอื่นๆ ที่คลังสินค้าสามารถมอบให้คุณได้ ตัวอย่างเช่น คุณจะต้องคำนึงถึงผังของคลังสินค้า สิ่งที่คุณต้องการสำหรับธุรกิจ และเลือกให้เข้ากับแนวทางการดำเนินงานของคุณ ในขณะที่คุณกำลังตัดสินใจเลือกคลังสินค้า อย่าลืมนึกถึงการออกแบบที่จะเหมาะสมกับธุรกิจของคุณเพื่อให้เกิดการหมุนเวียนสินค้าที่ดี ท้ายที่สุดแล้ว การออกแบบและผังที่ไม่ดีอาจกลายมาเป็นหนี้สินและภาระให้กับธุรกิจของคุณ

4. ขนาดและความจุ
คลังสินค้านี้มีพื้นที่จัดเก็บสินค้ามากพอหรือเปล่า หากมันใหญ่เกินไป คุณจะมีพื้นที่ว่างเปล่าที่สิ้นเปลืองจำนวนมาก หาจุดสมดุลระหว่างขนาดที่เล็กเกินไปและใหญ่เกินไป แลจะต้องคำนึงถึงอัตราการเติบโตของธุรกิจของคุณ คลังสินค้านี้จะต้องใช้พื้นที่เพิ่มหรือเปล่าหากธุรกิจของคุณเติบโตขึ้น อีกสิ่งที่คุณจะต้องไม่ลืมนึกถึงคือพื้นว่างรอบๆผลิตภัณฑ์ที่จัดเก็บ สำหรับเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ในอนาคต

5. ความต้องการในการจัดเก็บ
บันทึกทุกรายการพิเศษที่คุณอาจต้องใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ของคุณ ผลิตภัณฑ์ของคุณเป็นอัตรายไหม ไวไฟหรือเปล่า หรือเปราะบางแตกหักง่าย คุณควรแน่ใจว่าสามารถตอบสนองความต้องการพิเศษเหล่านี้ได้ด้วยที่ตั้งคลังสินค้าที่คุณต้องการ คุณควรวางแผนล่วงหน้า อย่าสิ้นเปลืองเวลาและวัตถุดิบในการตามหาพื้นที่คลังสินค้าและต้องหาทางเพิ่มพื้นที่ในเวลาไม่นาน ประหยัดเวลาและการลงแรงด้วยการประมาณการการเติบโตของโปรเจคท์ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถหาความต้องในการคลังสินค้าของบริษัทที่ชัดเจน ตัดสินใจระหว่างการเช่าที่ช่วยให้คุณมีความยืดหยุ่นในการจัดการพื้นที่จัดเก็บตามการเปลี่ยนแปลงของลักษณะของผู้ซื้อที่บริษัทอาจจะต้องเผชิญ ศึกษาและสังเกตปัจจัยเหล่านี้ให้ถี่ถ้วนเพื่อความปลอดภัยของสถานที่ตั้งคลังสินค้าของคุณ

6. ความสามารถของแรงงาน
อีกปัจจัยหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือระยะทางจากคนงานและตลาดแรงงาน ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของคลังสินค้าอาจมีความสำคัญมากกว่าพื้นที่ที่จับต้องได้ สถานที่ที่ดีที่คุณสามารถตามหาพนักงานที่ต้องการทำงานในคลังสินค้าของคุณเป็นเช่นไร ในระยะทางใกล้ๆ มีคนงานที่มีความสามารถตรงกับความต้องการของคุณอย่างเพียงพอหรือเปล่า คลังสินค้าที่คุณหมายตาอยู่สามารถตอบโจทย์เหล่านี้ให้กับคนงานได้ไหมระบุความต้องการของแรงงานของคุณ คุณไม่สามารถหาแรงงานที่มีความสามารถและค่าจ้างตรงตามที่ต้องการได้ในทุกสถานที่ คำนึงถึงอุปสงค์และอุปทานของแรงงานในพื้นที่นั้น หากมีจำนวนแรงงานว่างงานน้อยในขณะที่ความต้องการสูง อาจส่งผลให้คุณต้องเพิ่มค่าจ้าง ซึ่งอาจส่งผลกระทบไปถึงรายจ่ายรวมทั้งหมดของบริษัท ด้วยเหตุนี้ การทำการสำรวจและทำความเข้าใจประชากรศาสตร์ของแต่ละพื้นที่ รวมไปถึงระดับการศึกษาและระดับรายได้ของเมืองหรือรัฐ ซึ่งสามารถศึกษาได้ผ่านทางเว็บไซต์ของรัฐบาล การทำความเข้าใจแรงงานเป็นเรื่องสำคัญเพราะอาจส่งผลถึงการคงไว้ซึ่งลูกจ้างและอัตราการการเปลี่ยนงาน ความสามารถในการผลิต และต้นทุนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

7. ช่วงอายุใช้งาน
คำนึงถึงช่วงอายุการใช้งานของสถานที่ตั้งคลังสินค้า - สามารถส่งผลไปถึงการเติบโตหรือการหดตัวของธุรกิจได้หรือเปล่า วิเคราะห์ทุกความเติบโตที่เป็นไปได้ของบริษัทของคุณแล้วระบุให้ชัดหากสถานที่ตั้งคลังสินค้ามีพ้นที่สำหรับการขยายตามความต้องการ หากสินค้าของคุณมีลักษณะเป็นช่วงฤดูกาล คุณควรคำนึงถึงสถานที่ที่สามารถเช่าเป็นช่วงฤดูหรือร่วมงานกับบริษัทที่เสนอตัวเลือกในการจัดเก็บสินค้าที่ยืดหยุ่นได้ คุณควรทำความเข้าใจในความสามารถของพื้นที่คลังและวางแผนสำหรับอายุการใช้งาน

8. ต้นทุน
นี่อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่สุดสำหรับการตัดสินใจ เนื่องจากต้นทุนของคลังสินค้าอาจส่งผลกระทบที่ใหญ่หลวงต่อบริษัทของคุณ สถานที่ตั้งคลังสินค้าปัจจุบันของคุณคุ้มค่ากับต้นทุนแล้วหรือไม่ หรืจะดีกว่าหากย้ายไปยังจุดอื่น ตัวอย่างเช่น ความต้องการทางสุขภาพท้องถิ่นในกลุ่มแรงงานอาจส่งผลต่อต้นทุนแรงงาน ในขณะที่การตั้งโรงงานในพื้นที่ที่มีประชากรอยู่อาศัยชั่วคราวจำนวนมากอาจส่งผลต่อต้นทุนในการฝึกฝน คุณจะต้องรวมการวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านแรงงานกับปัจจัยอื่นๆ เหล่านี้เพื่อการตัดสินใจ

การเลือกสถานที่ตั้งคลังสินค้าจำเป็นจะต้องมีกาค้นคว้าและวางแผนที่รัดกุม คุณจะต้องแน่ใจว่าได้คำนึงถึงปัจจัยทั้งแปดนี้ในขณะที่เลือกพื้นที่ตั้งคลังสินค้าที่เป็นไปได้ สถานที่ตั้งของคลังสินค้าของคุณอาจให้ประโยชน์แก่บริษัทร่วมกับลูกค้าทางภาพรวม ส่งผลให้ ประหยัด ได้ผล และทำกำไรได้มากขึ้น

แหล่งที่มา :
https://blog.shiphawk.com/5-factors-to-consider-warehouse-locations
https://www.allshelter.com.au/top-5-things-to-consider-when-choosing-warehouse-locations

ติดต่อสอบถาม คลังสินค้าให้เช่า โกดังให้เช่า สระบุรี ได้ที่
Phone : 081-809-8711
Facebook : Larnthong168
Line : @128bdbxj

บทความอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Larnthong บริการให้เช่าคลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า ขนาดใหญ่ สระบุรี

ติดต่อเรา
Call Center : 036-266-952, 036-266-252
Tel.
081-809-8711, 083-745-9999
EMAIL : [email protected]

ที่อยู่

บริษัท ลานทอง ยูเนียน สโตร์
จำกัด 39/3 หมู่ 10 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

ศูนย์ติดต่อ

© บริษัท ลานทอง ยูเนียน สโตร์ จำกัด ​ ALL RIGHT RESERVED