บริการคลังสินค้า “สะดวก คุ่มค่า เชื่อมต่อได้ทุกช่องทางการขาย”

พื้นที่คลังสินค้า, ต้องการเช่าโกดัง, เช่าโกดัง ราคาถูก

บริการคลังสินค้าให้เช่า

โกดัง A

 • ห้องขนาดกลาง - เล็กพื้นที่โดยประมาณ 8,000 ตร.ม. ทางเข้าออก 6 จุด  แบ่งได้ 4 ห้อง
 • มีเสาล่อฟ้าฝ่าระบบ ESE ปลอดภัยระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์แสงแดด ( Daylight - controlled switch )
 • สวิทช์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ถูกออกแบบให้สามารถควบคุมได้จาก ภายนอก คลังสินค้าและ มีแผงควบคุมย่อยในแต่ละ ห้องกล้องวงจรปิด 16 จุด ทั้งภายในและ ภายนอก
 • คลังสินค้าพร้อมทั้งตะข่ายป้องกันสิ่งแปลกปลอม และระบายอากาศรอบคลังสินค้า
 • พื้นสามารถรับ น้ำหนักได้ 3 ตันตารางเมตร สะอาดและปลอดภัย
Larnthong บริการให้เช่าคลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า ขนาดใหญ่ สระบุรี

ลานทอง

ยูเนียน สโตร์

เป็นห้องคู่ ขนาดใหญ่พื้นที่โดย ประมาณ 7,200 ตร.ม ทางเข้า-ออก 4 จุด มีเสาล่อฟ้าฝ่า ขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิทซ์แสงแดด Daylight - Controlled Switch

พื้นที่เก็บของให้เช่า, โกดังให้เช่า สระบุรี

Photo Gallery

Larnthong บริการให้เช่าคลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า ขนาดใหญ่ สระบุรี

โกดัง B

 • ห้องคู่ ขนาดใหญ่พื้นที่โดย ประมาณ 7,200 ตร.ม. ทางเข้าออก 4 จุด
 • มีเสาต่อฟ้าฝ่า ขนาดใหญ่ระบบ ESE: ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์แสงแดด ( Daylight - controlled switch )
 • สวิทช์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ถูกออกแบบให้สามารถควบคุมได้จาก ภายนอก คลังสินค้าและ มีแผงควบคุมย่อยในแต่ละห้อง กล้องวงจรปิด 16 จุด ทั้งภายในและ ภายนอก
 • คลังสินค้าพร้อมทั้งตะขายป้องกันสิ่งแปลกปลอม และระบายอากาสรอบคลังสินค้า
 • พื้นสามารถรับ น้ำหนักได้ 3 ตัน/ตารางเมตร สะอาดและปลอดภัย

โกดัง C

 • ห้องเดี่ยว ขนาดใหญ่พื้นที่โดยประมาณ 7,200 ตร.ม. ทางเข้าออก 5 จุด
 • มีเสาล่อฟ้าฝ่า ขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์แสงแดด ( Daylight - controlled switch )
 • สวิทช์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ถูกออกแบบให้สามารถควบคุมได้จากภายนอก คลังสินค้า กล้องวงารปิด 16 จุด ทั้งภายในและ ภายนอกคลังสินค้า
 • พร้อมทั้งตะข่ายป้องกัน สิ่งแปลกปลอมและระบายอากาศรอบคลังสินค้า
 • พื้นสามารถรับน้ำหนักได้ 3 ตัน/ตารางเมตร สะอาดและปลอดภัย
Larnthong บริการให้เช่าคลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า ขนาดใหญ่ สระบุรี

ลานทอง

ยูเนียน สโตร์

เป็นคลังสินค้า ขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 4 ห้อง ขนาดพื้นที่โดยประมาณ ห้องละ 2,160 ตร.ม. ทางเข้าออกห้องละ 1 จุดมีสำนักงาน มีเสาล่อฟ้า ขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์ แสงแดด Daylight - Controlled Switch

Larnthong บริการให้เช่าคลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า ขนาดใหญ่ สระบุรี

Photo Gallery

Larnthong บริการให้เช่าคลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า ขนาดใหญ่ สระบุรี

โกดัง D

 • คลังสินค้า ขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 4 ห้อง ขนาดพื้นที่โดยประมาณห้องละ 2,160 ตร.ม. ทางเข้าออกห้องละ 1 จุดมีสำนักงาน
 • มีเสาล่อฟ้า ขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์แสงแดด ( Daylight - controlled switch )
 • สวิทช์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ถูกออกแบบให้สามารถควบคุมได้จากภายนอก คลังสินค้า กล้องวงจรปีด 16 จุด ทั้งภายในและ ภายนอกคลังสินค้า
 • พร้อมทั้งตะข่ายป้องกัน สิ่งแปลกปลอมและระบายอากาศรอบคลังสินค้า
 • พื้นสามารถรับน้ำหนักได้ : ตัน/ตารางเมตร สะอาดและปลอดภัย
พื้นที่เก็บของให้เช่า, โกดังให้เช่า สระบุรี, เช่าโกดัง ราคาถูก

ลานทอง

ยูเนียน สโตร์

เป็นคลังสินค้า ขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 8 ห้อง ขนาดพื้นที่โดยประมาณ ห้องละ 1,200 ตร.ม. ทางเข้าออกห้องละ 1 จุด มีเสาล่อฟ้า 4 จุด ขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์ แสงแดด Daylight - Controlled Switch

เช่าคลังสินค้า, ต้องการเช่าโกดัง, พื้นที่เก็บของให้เช่า
พื้นที่เก็บของให้เช่า, โกดังให้เช่า สระบุรี, เช่าโกดัง ราคาถูก

Photo Gallery

Larnthong บริการให้เช่าคลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า ขนาดใหญ่ สระบุรี

โกดัง E

 • คลังสินค้า ขนาดใหญ่ ขนาดพื้นที่โดยประมาณห้องละ 1,200 ตร.ม. แบ่งเป็น 8 ห้อง ทางเข้าออกห้องละ 1 จุด
 • มีเสาล่อฟ้า 4 จุด ขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบกวบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์แสงแดด ( Daylight - controlled switeh )
 • สวิทช์ควบคุมไฟฟ้าทั้งหมด ถูกออกแบบให้สามารถควบคุมได้จากภายนอก คลังสินค้า กล้องวงจรปีด 16 จุด ทั้งภายในและ ภายนอกคลังสินค้า
 • พร้อมทั้งตะข่ายป้องกัน สิ่งแปลกปลอมและระบายอากาศรอบคลังสินค้า
 • พื้นสามารถรับน้ำหนักได้ 3 ตันตารางเมตร สะอาดและปลอดภัย

พื้นที่ว่างให้เช่า(ขนาดใหญ่)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
Larnthong บริการให้เช่าคลังสินค้า โกดังเก็บสินค้า ขนาดใหญ่ สระบุรี

ติดต่อเรา
Call Center : 036-266-952, 036-266-252
Tel.
081-809-8711, 083-745-9999
EMAIL : [email protected]

ที่อยู่

บริษัท ลานทอง ยูเนียน สโตร์
จำกัด 39/3 หมู่ 10 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

ศูนย์ติดต่อ

© บริษัท ลานทอง ยูเนียน สโตร์ จำกัด ​ ALL RIGHT RESERVED