ติดต่อเรา

Follow :

Follow :

Follow :

คลังสินค้าให้เช่าที่ใหญ่ที่สุดใน อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี รับประกัน!! น้ำไม่ท่วม 100%

โกดังเก็บของ, โกดังให้เช่า, เช่าโกดัง ราคาถูก, ต้องการเช่าโกดัง,  โกดังให้เช่า สระบุรี

ความโดดเด่นของ store 1
คือเป็นห้องขนาดกลาง-เล็กพื้นที่โดยประมาณ 8,000 ตร.ม. ทางเข้า-ออก 6 จุด แบ่งได้ 4 ห้อง มีเสาล่อฟ้าระบบ ESE ปลอดภัยระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์แสงแดด Daylight - controlled switch

โกดังเก็บของ, โกดังให้เช่า, เช่าโกดัง ราคาถูก, ต้องการเช่าโกดัง,  โกดังให้เช่า สระบุรี

ความโดดเด่นของ store 2
คือเป็นห้องคู่ ขนาดใหญ่พื้นที่โดย ประมาณ 7,200 ตร.ม ทางเข้า-ออก 4 จุด มีเสาล่อฟ้าฝ่า ขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วย
สวิทซ์แสงแดด Daylight - controlled switch

โกดังเก็บของ, โกดังให้เช่า, เช่าโกดัง ราคาถูก, ต้องการเช่าโกดัง,  โกดังให้เช่า สระบุรี

ความโดดเด่นของ Store 3
คือเป็นห้องเดี่ยวขนาดใหญ่พื้นที่โดยประมาณ 7,200 ตร.ม. ทางเข้าออก 5 จุด มีเสาล่อฟ้าฝ่าขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์แสงแดด Daylight - controlled switch​

โกดังเก็บของ, โกดังให้เช่า, เช่าโกดัง ราคาถูก, ต้องการเช่าโกดัง,  โกดังให้เช่า สระบุรี

ความโดดเด่นของ Store 4
คือเป็นคลังสินค้า ขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 4 ห้อง ขนาดพื้นที่โดยประมาณ ห้องละ 2,160 ตร.ม. ทางเข้าออกห้องละ 1 จุดมีสำนักงาน มีเสาล่อฟ้า ขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์ แสงแดด Daylight - controlled switch

โกดังเก็บของ, โกดังให้เช่า, เช่าโกดัง ราคาถูก, ต้องการเช่าโกดัง,  โกดังให้เช่า สระบุรี

ความโดดเด่นของ store 5
คือเป็นคลังสินค้า ขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 8 ห้อง ขนาดพื้นที่โดยประมาณ ห้องละ 1,200 ตร.ม. ทางเข้าออกห้องละ 1 จุด มีเสาล่อฟ้า 4 จุด ขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์ แสงแดด Daylight - controlled switch​

โกดังเก็บของ, โกดังให้เช่า, เช่าโกดัง ราคาถูก, ต้องการเช่าโกดัง,  โกดังให้เช่า สระบุรี

ความโดดเด่นของ store 5
คือเป็นคลังสินค้า ขนาดใหญ่ แบ่งเป็น 8 ห้อง ขนาดพื้นที่โดยประมาณ ห้องละ 1,200 ตร.ม. ทางเข้าออกห้องละ 1 จุด มีเสาล่อฟ้า 4 จุด ขนาดใหญ่ระบบ ESE ปลอดภัย ระบบควบคุม การ เปิด-ปิด ด้วยสวิตซ์ แสงแดด Daylight - controlled switch​

Tag : โกดังเก็บของ, โกดังให้เช่า, เช่าโกดัง ราคาถูก, ต้องการเช่าโกดัง,  โกดังให้เช่า สระบุรี, ให้เช่าโกดังเก็บของ, พื้นที่คลังสินค้า, คลังสินค้าให้เช่า, เช่าคลังสินค้า, โกดังเก็บสินค้า, พื้นที่เก็บของให้เช่า, เช่าสนามแบดมินตัน, สนามกีฬาแบดมินตัน, สนามแบด สระบุรี, สนามแบดมินตัน สระบุรี

DESIGN by

บริษัท ลานทอง ยูเนียน สโตร์ จำกัด
​39/3 หมู่ 9 ต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี 18120

DESIGN by